Talvikokous 2020

Talvikokous eli vuosikokous pidettiin 26.1.2020 Penttilän entisellä kyläkoululla.
Seuran tilit ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Seuran puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Hynynen ja varapuheenjohtajaksi Aki Jaakkola

Johtokunnan jäseniksi erovuorossa olevat äänestettiin jatkamaan johtokunnassa. Erovuorossa olivat Ari Kukka, Timo Ronkainen ja Reijo Veteläinen. Ilkka Hynysen tilalle johtokuntaan valittiin Aki Jaakkola

jäsenmaksut: MO jäsen 15 €, EMO 50 €, VK 60 € ja liittymismaksu 50 €.

Hirven pyyntilupia haetaan 12 kpl.

Hirviporukan johtajaa ei saatu valittua kokouksessa. Kokous myönsi johtokunnalle valtuuden valita hirviporukan johtaja. Johtokunta valinnut hirviporukan johtajaksi Esa Riihiahon.

Hirvenmetsästyksen liiterin kynnysraha pidetään ennallaan (400€)

Talkoovelvoite hirviporukan jäsenelle 2 pv tai 30 €/pv. (ei velvoitetta yli 70v.)
Hirvilavoja voi käydä omatoimisesti kunnostamassa tai purkamassa omistamillaan mailla.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Tero Syrjälä ja Rauno Nystedt.

Vuotuiset palkkiot:

-Puheenjohtaja 200€

-Sihteeri 300€

-Pienpeto palkkio 20€ / eläin