GDPR

EU:n tietosuojalain mukainen rekisteriselvitys

Kuolion Metsästysseuran Rekisteri- ja tietosuojaselosteet ovat saatavissa puheenjohtajalta, varapuheenjohtajalta, sihteeriltä tai johtokunnan jäseneltä.

EU:n tietosuoja-asetus on tiukentanut yhdistyksen tietosuojaan liittyvää toimintaa

25.5.2018 voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) on tiukentanut myös yhdistysten henkilötietojen käsittelyyn liittyvän toiminnan sääntelyä.

Kuolion Metsästysseura ry:llä on rekisterinpitäjänä vastuu suorittamastaan henkilötietojen käsittelystä. Tämä tarkoittaa jäsenrekisteriin tai metsästysvuokrasopimusrekisteriin kerättävän tiedon käsittelyn vastuuta. Myös näistä tietoja käsittelevien henkilötietojen käsittelijöiden oma vastuu tiukentuu.

Seuran jäsenyys antaa seuralle oikeuden käsitellä jäsenten eli rekisteröityjen tietoja seuran toiminnassa ja jäsen antaa periaatteessa tähän suostumuksen jo jäseneksi hakeutuessaan.

Myös yhdistyslaki velvoittaa yhdistyksiä pitämään jäsenluetteloa.