Kesäkokous 2015

KUOLION METSÄSTYSSEURAN KESÄKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Riistakiintiö: 5 maalintua, joista yksi metso, riekko MMM:n päätös. Jänis ei rajoitusta

Vieraslupa: hinta 20 € / vrk, enintään 6 vrk. Jäsenellä saa olla kaksi vierasta mukana ja saalis lasketaan jäsenen kiintiöön.

(Tarkennettu päätöksen sanamuotoa 19.8.2015, klo 17.45)

Supikoiran ja ketun metsästykselle huomioitavaa,  hirvenmetsästyksen aikana kielletty seuran ulkopuolisilta metsästäjiltä, kysyttävä erikseen lupa hirvenmetsästyksen johtajalta. Seuraan kuuluvien metsästäjien tulisi sopia metsästyksestä etukäteen hirviporukan johtajan kanssa hyvän yhteispelin aikaansaamiseksi. Hirviporukan johtaja: Pekka Palosaari: 0405075684

Hirvenmetsästyksen osallistumismaksu on 170 € + 30 € (laskentapäivän osallistumisvelvoitemaksu, palautetaan, jos on osallistunut laskentaan).

Laskennan osallistumismaksu on lihaosuuskohtainen.

Hirviliiterin käyttö on seuran jäsenille mahdollista hirven- tai talouslihan säilyttämiseen ja käsittelyyn.

Perusmaksu 25 €/vrk kahdelta ensimmäiseltä päivältä ja seuraavat 10€/vrk. Perusmaksu sisältää liiterillä olevien laitteiden ja koneiden käytön. Seuran ulkopuolisille käyttäjille hinta on kaksinkertainen. Lihamyllyn käyttö 10 €/vrk kotiin vietynä. Tilojen ja laitteiden siivous on suoritettava käytön jälkeen.

Hirvipalaveri pidetään la 12.09.2015 klo 9.00 kodalla.

Tienviittatalkoot pidetään 29.08.2015 klo 7.00 kokoontuminen kodalla.

Saalisilmoitukset tehtävä marraskuun loppuun mennessä.

Pienpetoilmoitukset toivotaan tehtävän vuoden loppuun mennessä.