Talvikokous 2018

Talvikokous eli vuosikokous pidettiin 4.2.2018 Penttilän entisellä kyläkoululla.
Seuran tilit ja toimintasuunnitelm hyväksyttiin.

Seuran puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Aki Jaakkola ja varapuheenjohtajaksi jatkamaan Ilkka Hynynen

Johtokunnan jäseniksi erovuorossa olevat äänestettiin jatkamaan johtokunnassa. Erovuorossa olivat Ilkka Hynynen, Jari Karjalainen ja Arto Veteläinen

jäsenmaksut: MO jäsen 15 €, EMO 50 €, VK 60 € ja liittymismaksu 50 €.

Hirven pyyntilupia haetaan 15 kpl.

Hirviporukan johtajaksi valittiin Jari Karjalainen.
Hirven pyyntulupaa ei myydä, eikä hirviporukka talkoile tienviittoja.
Talkoovelvoite kuitenkin 2 pv tai 30 €/pv. (ei velvoitetta yli 70v.)
Hirvilavoja voi käydä omatoimisesti kunnostamassa tai purkamassa omistamillaan mailla.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Tero Syrjälä ja Rauno Nystedt.

Vuotuiset palkkiot:

-Puheenjohtaja 200€

-Sihteeri 300€

-Pienpeto palkkio 20€ / eläin