Talvikokous 2016

Kuolion metsästysseuran vuosikokous 30.1.2016

Vuosikokouksessa käsiteltiin sille kuuluvat asiat:

Toimintasuunnitelmassa otettiin huomioon seuran 50 toimintavuosi, jota on tarkoitus juhlistaa syksyllä hirvipäivällisten yhteydessä.

Seuran puheenjohtajaksi valittiin Arto Veteläinen ja

varapuheenjohtajaksi johtokunta valitsi Aki Jaakkolan.

Erovuoroiset johtokunnan jäsenet Ari Hekkala ja Pekka Palosaari valittiin jatkamaan ja Arto Veteläisen tilalle valittiin Alpo Harjajärvi.

Maanomistajan jäsenmaksu nousee 15 €

Ei maanomistajan jäsenmaksu on 40 €

Vuosikorttijäsen 50 € ja liittymismaksu on 50 €

Uusi jäsen hirviporukkaan 400 € (liiterimaksu)

Pienpedosta maksetaan 10 € palkkio

Hirven pyyntilupia haetaan 15 kpl, sama kuin viime vuonna

Yhden hirven pyyntilupa myydään 1500 € lähtöhinnalla + kaatomaksu.

Kirjalliset tarjoukset hirvenostosta 31.7.2016 mennessä sihteerille. Kuoreen merkki ”HIRVITARJOUS”

Hirvenmetsästyksen johtajaksi valittiin Alpo Harjajärvi

Hirviporukka talkoilee ja tekee tienviittoja