Seuran 50v juhla

Kuolion Metsästysseura Ry 50v juhlatilaisuus pidettiin Kainuun ammattiopiston tiloissa 10.12. Paikalle saapui mukavasti kyläläisiä, maansavuokranneita, kutsuvieraita ja seuran jäseniä.

Ohjelmassa oli hyvää ruokailua, puheita ja huomionosoituksia.

Metsästysseura palkitsi juhlassa seuran jäseniä seuraavasti:

Suomen Riistakeskuksen hopeisen ansiomitallin saivat:

-Harjajärvi Alpo ja Syrjälä Antti

Suomen Riistakeskuksen alueellisen riistaneuvoston myöntämän riistanhoidon ansiomerkin sai

-Majava Veijo

Kuusamon riistanhoitoyhdistyksen pronssisen ansiomerkin saivat:

-Palosaari Pekka ja Kukka Ari

Seuran viiri, eli pöytästandaari myönnettiin seuraaville:

-Harjajärvi Alpo

-Kukka Ari

-Hekkala Ari

-Palosaari Pekka

-Veteläinen Reijo

-Nystedt Rauno

-Manninen Ali

-Tuohimaa Veikko

-Syrjälä Antti

 

viirit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuran puolesta juhlatoimintakunta kiittää juhlaan osallistuneita.

 

 

Pekka Väätäisen puhe:

Kuolion metsästysseura 50 v.

 

Arvoisa puheenjohtaja, juhliva Kuolion metsästysseura, seuran jäsenet ja juhla- vieraat.

Minulla on ilo tuoda Kuusamon riistanhoitoyhdistyksen onnittelut seuranne 50 vuotisjuhlaanne.

 

Kuusamossa metsästysseurojen perustaminen on aloitettu n.50 vuotta sitten. Teidänkin seuranne on Kuusamon vanhimpia. Olette ollut suunnan näyttäjä useille myöhemmin perustetuille seuroille. Metsästysseuran perustamiseen tarvitaan aina jokin sytyke. Siihen joukko innostuneita henkilöitä, jotka alkavat sen eteen työtä tekemään. Kun perustaminen on päätetty tehdä ja maanvuokrasopimukset tehtyä, onkin varsinaisen toiminnan aika, sitä työtä olette kunniallisesti jo 50 vuotta tehneet, kiitos siitä.

 

Vuosijuhlia on hyvä ja tarpeellistakin järjestää, silloin on hyvä muistella mistä ja miksi toiminta on aloitettu, miten, mitä ja ketkä seuran eteen työtä ovat tehneet, jotta on juhlan aika. 50 vuoden aikana Teidänkin hallinto, toimintapa ja metsästysalue on näiden kuluneiden vuosien aikana muotoutunut.

Kylien toiminta keskittyykin nykyisin pitkälti metsästysseuran ympärille, sielläkin lähinnä hirvenmetsästyksen. Metsästysseurassa on myös muutakin toimintaa kuin hirvenmetsästys. Emme voi olla unohtamatta pienriista-, pienpetojen-  ja suurriistanmetsästystä sekä tärkeää riistanhoitotyötä.

Tänä syksynä hirvenmetsästykseen on tullut uutena sähköinen OMA RIISTA—palvelu. Siinä tehdään sähköisessä järjestelmässä seuran metsästysalueen kartta, hirvi havainnot ja kaadot.

Hirvenmetsästyksen johtajalle OMA RIISTA palvelu on siirtynyt paperien täyttämisestä tietokoneelle tehtävään työhön.

Oma kokemukseni tästä järjestelmästä on myönteinen.

Riistanhoitoyhdistykselle ja varsinkin toiminnanohjaajalle OMA RIISTA on myös päivittäinen työkalu. Seurojen alueet ja reaaliaikainen hirvien kaatotilanteen seuraaminen tämän järjestelmän kautta on nyt mahdollista.

Seuraava vaihe OMA RIISTASSA on varmaankin, että hirviseurueet tulevat hakemaan hirvien kaatoluvat tämän järjestelmän kautta. Sen vuoksi seurojen tulisikin tarkastaa kaikki maanvuokrasopimukset, että kartta on ajantasalla. Kun tilojen omistuksiin tulee muutoksia, seurojen tulee olla aktiivinen, että ne jäisivät seuran metsästysalueeksi.

Tulevana metsästyskautena hirvenmetsästyksen aloitus siirtyy lokakuun toiselle lauantaille. Yksi peruste siirrolle on, että tällä halutaan antaa hirville suvun jatkamisrauha. Niillä seurueilla mitkä ovat hirvien ns. kesälaidunalueilla, hirvikanta olisi hyvä olla tiedossa metsästyksen alussa ja metsästys olla heti tehokasta. Aikainen talvihan aiheuttaa sen, että hirvet alkavat siirtyä talvilaitumille, aiheuttaen sinne kestämättömän tilanteen.

Alueellinen riistaneuvosto on kuultuaan yhteistyö kumppaneitaan määritellyt Kuusamon hirvitiheydeksi 2-2,5 hirveä tuhannelle hehtaarille. Tämä tavoite tulisi saavuttaa vuoden 2018 metsästyksen jälkeen. Tavoitteen saavuttamiseksi kaatolupia onkin seurueille myönnetty reilusti. Hirviseurueiden tuleekin olla tarkkana, ettei tulisi yli verotusta. Vastuu tästä on metsästäjillä.

Onko määritelty hirvitiheys oikea, sopisiko metsään yksi hirvi enempi tuhannelle hehtaarille. Metsänhoitoyhdistyksen uusi valtuusto voisi mielestäni tätä harkita.

 

Näillä mietteillä toivotan omasta sekä Kuusamon riistanhoitoyhdistyksen puolesta 50 vuotta täyttävälle Kuolion metsästysseura jäsenille tervan tuoksuisia nuotiotulia ja riistaisia metsästysreissuja tulevaisuudessakin.

 

Pekka Väätäinen

Puheenjohtaja, Kuusamon riistahoitoyhdistys