Kesäkokous 2020

KOOSTE KUOLION METSÄSTYSSEURAN KESÄKOUKOUKSESTA
Kokous pidettiin su 9.8 2020 Hirvikodalla.
Päätettäviä asioita:

  • Riistakiintiö: metsäkanalintujen saaliskiintiö 6 lintua, joista yksi saa olla metsolintu. Jänikselle ja pyylle ei rajoitusta.
  • Vierasluvat: Vieraslupia myydään hintaa 20€/vrk, maksimissaan 6 vuorokautta. Maanomistajajäsenen mukana saa olla enintään kaksi vierasta. Vieraan saalin menee jäsenen kiintiöstä.
  • Sallitaan latvalinnun metsästys, jos riistakeskus sallii sen. Odotetaan päätös.
  • Maanvuokrasopimuksissa ei oleellisia muutoksia.
  • Hirviluvat: Lohkolla on 53 hirvenkaatolupaa, mutta niitä ei ole vielä jaettu.
  • Hirviosuusmaksu: 120 €.
  • Koirakokeiden maastoalueet: Ilmoitettiin Kuusamon metsästys- ja kalustusseura ry:lle koirakokeiden koemaastoalueet ja nimettiin yhteyshenkilöt.