Talvikokous 2017

Talvikokous eli vuosikokous pidettiin 5.2.2017 Penttilän entisellä kyläkoululla.
Seuran tilit ja toimintasuunnitelm hyväksyttiin. Toimintasuunnitelmassa varattiin rahaa kilpailutoimintaan (ampuma).

Seuran puheenjohtajaksi valittiin Aki Jaakkola ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Hynynen

Johtokunnan jäseniksi valittiin erovuoroisten ja omaehtoisten eroamisten tilalle: Ari Kukka, Timo Ronkainen, Arto Veteläinen ja Reijo Veteläinen.

jäsenmaksut: MO jäsen 15 €, EMO 50 €, VK 60 € ja liittymismaksu 50 €.

Hirven pyyntilupia haetaan 15 kpl.

Hirviporukan johtajaksi valittiin Jari Karjalainen.
Hirven pyyntulupaa ei myydä, eikä hirviporukka talkoile tienviittoja.
Talkoovelvoite kuitenkin 2 pv  tai 30 €/pv.

Hirvilavoja voi käydä omatoimisesti kunnostamassa tai purkamassa omistamillaan mailla.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Rauno Nystedt ja Tero Syrjälä